सामाजिक संजाल :

मनोसामाजिक परामर्श

  • मनोसामाजिक परामर्श

मनोसामाजिक परामर्श

अनलाइन बाल दुव्र्यवहारका घटनाको असर सम्बन्धमा कुनै मनोसामाजिक परामर्श आवश्यकता परेमा यस अभियानले प्रचलित नेपाली तथा अंतराष्टिय कानुनको अधिनमा रहिसम्बन्धित व्यक्तिको गोपनियता लाई संरक्षण गर्दै आवश्यक मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउँछ ।