सामाजिक संजाल :

प्राविधिक सहायता

  • प्राविधिक सहायता

प्राविधिक सहायता

अनलाइन बाल दुव्र्यवहारका घटनाहरूमा कुनै अनुसन्धान गर्न कुनै प्राविधिक सहायता आवश्यकता परेमा यस अभियान अन्तर्गत सहायता प्रदान गरिनेछ ।