सामाजिक संजाल :

टेकडाउन नोटिस

  • टेकडाउन नोटिस

टेकडाउन नोटिस

अनलाईनमा बाल दुव्र्यवहारका सामग्री उक्त सामग्रीको स्रोतमा नै हटाउन अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । यस अनलाईन बाल सुरक्षा अभियान अन्तर्गत संचालित पोर्टलमा प्राप्त उजुरी प्रथम दृष्टिमा नै प्रचलित कानुन विपरित रहेको देखिई तत्काल हटाउन आवश्यक देखिएमा सम्बन्धित सामग्री होस्ट गर्ने सेवा प्रदायकलाई उक्त सामग्री तत्काल हटाउन सम्बन्धित कानुन कार्यन्वयन निकाय मार्फत अनुरोध गरिनेछ ।