सामाजिक संजाल :

कानुनी परामर्श तथा सहायता

  • कानुनी परामर्श तथा सहायता

कानुनी परामर्श तथा सहायता

अनलाइन बाल दुव्र्यवहारका घटनाहरूको कानुनी निकाय समक्ष वा अदालती प्रकृयामा कुनै कानुनी सेवाको सहायता आवश्यक परेमा यस अभियान अन्तर्गत आवश्यकता अनुसार कानूनी सहायता प्रदान गर्दछ ।