सामाजिक संजाल :

शारीरिक हिंसा

 • शारीरिक हिंसा

शारीरिक हिंसा

  • शारीरिक हिंसामा बच्चालाई शारीरिक हानी वा चोट पुर्याउनु
  • यसमा बालबालिकाहरुलाई जानिजानी चोट पुर्याउनु मनसाय नभए पनि शारीरिक चोटहुने कार्य गरेको हुन सक्छ ।
  • यस्ता चोटहरु बाल(बालिकाहरु माथि गम्भीर अनुशासन, जस्तै बालबालिका बेल्टले हिर्काउनु , वा बालबालिकाको उमेर वा शारीरिक अवस्थाको लागि अनुपयुक्त शारीरिक सजाय दिनुबाट लाग्ने गर्दछ ।
  • शारीरिक हिंसा र अनुशासन बीचको फरक
  • शारीरिक हिंसामा, शारीरिक अनुशासनका रूपहरु विपरीत, निम्न तत्वहरु उपस्थित छन
   • अप्रत्याशितता
   • क्रोधमा हराउनु
   • नियन्त्रण गर्न डर प्रयोग गर्दै
   • बाल हिंसा