सामाजिक संजाल :
Chilld Safety's

उजुरी

  • उजुरी

उजुरी

साइबर उजुरी

यस अनलाईन बालसुरक्षा अभियान अन्तर्गत बाल दुव्र्यवहारका घटनाको उजुरी गर्ने एक पोर्टल संचालन गरिएको छ । इन्टरनेटमा उपलब्ध बालदुव्र्यवहारका तश्वीर तथा भिडियो लिंक यस पोर्टल मार्फत उजुरी गर्न सकिन्छ । वा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय समक्ष अनुसन्धान गरी आवश्यक कारवाहिकोलागि सहजिकरण गरिनेछ ।

उजुरीकोलागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

टेकडाउन नोटिस

अनलाईनमा बाल दुव्र्यवहारका सामग्री उक्त सामग्रीको स्रोतमा नै हटाउन अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । यस अनलाईन बाल सुरक्षा अभियान अन्तर्गत संचालित पोर्टलमा प्राप्त उजुरी प्रथम दृष्टिमा नै प्रचलित कानुन विपरित रहेको देखिई तत्काल हटाउन आवश्यक देखिएमा सम्बन्धित सामग्री होस्ट गर्ने सेवा प्रदायकलाई उक्त सामग्री तत्काल हटाउन सम्बन्धित कानुन कार्यन्वयन निकाय मार्फत अनुरोध गरिनेछ ।

उजुरीकोलागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।